Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eureka SMART Dynamic SALSA

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Kungliga Tekniska Högskolan Inst f Hållbar produktionsutv
Bidrag från Vinnova 4 100 000 kronor
Projektets löptid april 2023 - mars 2026
Status Pågående
Utlysning Eureka Kluster inom Hållbar Industri

Syfte och mål

Dynamic SALSA (Dynamic Scheduling of Assembly and Logistics Systems using AI) syftar till att utveckla AI-lösningar och praktiska mjukvaruapplikationer för dynamisk schemaläggning inom smart montering och logistik inklusive nya digitala tjänster baserade på IKT för fordonssektorn. Det svenska konsortiet av Dynamic SALSA fokuserar på att tillämpa digital teknik inom materialhantering för att realisera smarta produkt-tjänst-mjukvarusystem som möjliggör värdeskapande genom övervakning, kontroll, optimering och autonoma materialhanteringstjänster.

Förväntade effekter och resultat

De viktigaste resultaten av detta projekt inkluderar utveckling av: teorier, algoritmer och demonstratorer från universitetsmiljöer i Sverige och Sydkorea; funktioner, moduler och erbjudanden från små och medelstora företag inom IKT; samt tillämpningar för fabriksmiljö och demonstratorer för större tillverkande företag. Långsiktiga effekterna av Dynamic SALSA är att bidra till att förverkliga visionen om en smart och hållbar fabrik inklusive uppkopplad teknik, datainsamling och analys samt automatiserade prediktiva och föreskrivande åtgärder.

Planerat upplägg och genomförande

Projektkonsortiet omfattar tillverkare av fordonssektorn (Scania från Sverige och Woojin från Sydkorea), små och medelstora företag specialiserade på IKT (SIB Solutions från Sverige och Corners från Sydkorea) samt universitet från Sverige (KTH) och Sydkorea (SKKU och SNU) med expertis inom användning av AI och digitala tvillingar inom smart montering och logistik. Projektet följer en klassisk utvecklingsprocess, med faser av konceptutveckling, design och implementering. Utvecklingen sker inom två områden, montering och materialhantering, med olika ansvarsfördelning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 april 2023

Diarienummer 2022-02413

Statistik för sidan