Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Eureka Kluster inom Hållbar Industri

Eureka Kluster inom Hållbar Industri

Tidigare ansökningstillfällen

Eureka SMART - Internationella samverkansprojekt inom Avancerad Tillverkning 2024
Stängde idag kl 14:00

Internationellt samverkande aktörer kan få bidrag för projekt som bidrar till innovation inom avancerad tillverkning.

Eureka SMART - Internationella samverkansprojekt inom Avancerad tillverkning 2023
Stängde 3 maj 2023

Erbjudandet ska stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för avancerad tillverkning.

Eureka SMART: Internationell samverkan om avancerad tillverkning
Stängde 24 januari 2022

Finansiering till samarbeten längs hela värdekedjan för innovation inom avancerad tillverkning.

Senast uppdaterad 10 april 2024

Diarienummer 2021-01992

Statistik för sidan