Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Eurostars E!9772 Pro FC Impact Coatings

Diarienummer
Koordinator Impact Coatings AB (publ)
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att ta fram en produktionslina för tillverkning och beläggning av flödesplattor för bränsleceller för fordonsindustrin. För detta har en prototyp för ett nytt beläggningssystem utvecklats. Målet har varit att nå en produktivitet på minst 200 flödesplattor per timme. Tack vare de lyckade resultaten har vi positionerat oss som en världsledande leverantör av beläggningar och beläggningssystem.

Långsiktiga effekter som förväntas

Prototypsystemet som tagits fram har en kapacitet på att belägga mellan 200-300 flödesplattor per timme. Nyutvecklade beläggningskällor har förbättrat beläggningsdistributionen och beläggningshastigheten markant. Detta har genererat i Impacts första beläggningssystemaffärer för bränslecellsmarknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet har löpt under 24 månader och varit uppdelade i 10 arbetspaket där de två projektparterna Impact Coatings och Borit varit ansvariga för ungefär hälften var. Arbetspaketen har utförts parallellt där det varit möjligt och iterativt sinsemellan för att effektivisera genomförandet. Båda projektparter har varit involverade i kravspecifikationer för olika delsystem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04478

Statistik för sidan