Etablering av datalabb för den skogliga digitala kedjan

Diarienummer
Koordinator Biometria Ekonomisk förening - Biometria Ekonomisk förening, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datalabb och datafabrik som nationell resurs

Syfte och mål

I värdekedjan från skog till industri finns stora datamängder. Projektet syftar till att snabba på utvecklingstakten inom skogsnäringen, genom att bland annat introducera ny teknologi, så som exempelvis artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. Målet är att möjliggöra för datadrivna innovationer inom skogsnäringen, genom att etablera ett datalabb för den skogliga digitala kedjan.

Förväntade effekter och resultat

Etableringen av ett datalabb för den skogliga digitala kedjan möjliggör att snabbt gå från innovativa idéer till att skapa och testa prototyper. Alla aktörer kan tillsammans bidra till att driva utvecklingen av skogsnäringen. Datadrivna innovationer ökar resurseffektiviteten genom bättre användning av skogsråvara, vilket medför stärkt konkurrenskraft för, och bidrar till hållbara industriprocesser inom skogsnäringen.

Planerat upplägg och genomförande

Tillsammans med verksamhetskompetens från hela värdekedjan från skog till industri sammanställs behov och krav för en öppen labbmiljö. Labbet kommer att tillhandahålla standardiserade verktyg, metoder och processer som skapar goda förutsättningar för och främjar datadriven innovation. Skarpa tillämpningar testas i en demonstrator. Projektet kommer att ha utbyte med andra datalabb samt erbjuda innovationssprintar och hackatons.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2019

Diarienummer 2019-02233

Statistik för sidan