Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Etablering av datalabb för den skogliga digitala kedjan

Diarienummer
Koordinator Biometria ek för - Biometria Ekonomisk förening, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 2 996 053 kronor
Projektets löptid juni 2019 - juni 2021
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datalabb och datafabrik som nationell resurs

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att snabba på utvecklingstakten inom skogsnäringen, genom att bland annat skapa möjligheter för att introducera mer AI. Målet har varit att ”möjliggöra för datadrivna innovationer inom skogsnäringen, genom att etablera ett datalabb för den skogliga digitala kedjan”. Genom datalabbet har samverkan skapats och flera aktörer har bidragit med datadrivna innovationer. AI och maskininlärning har introducerats på ett bredare plan och utvecklingstakten har snabbats på genom enklare hantering av data och gemensamma metoder, processer och verktyg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Datalabbet har täckt in data från hela värdekedjan från skog till industri. Fem tillämpningar med AI har tagits fram för att öka skogsnäringens konkurrenskraft gällande virkesmätning. Förutsättningar har också skapats för en livscykelhantering av befintliga AI-lösningar, där dessa enkelt kan tränas om med nytt data från datalabbet. Flera aktörer har med stöd av Biometria testat tillämpningar i den öppna labbmiljön. Inom ramen för projektet har 3 masteruppsatser, 3 kandidatuppsatser, 2 forskningsartiklar samt en arbetsrapport författats.

Upplägg och genomförande

Projektet utgick ifrån användningsfall som representanter från Biometria, Skogforsk, Mittuniversitetet, SCA, Sveaskog, Sydved och Bron Innovation, gemensamt prioriterat att testa i projektet. Ett agilt arbetssätt har tillämpats under projektets gång. Två innovationsspritar har genomförts, däremot har det inte varit möjligt att genomföra hackathon. Löpande under projektet har erfarenhetsutbyte skett med Skogsdatalabbet och Företagsdatalabbet. Datalabbet och dess erbjudande har också presenterats bredare i branschen, till ett 20-tal aktörer, där intresset är stort.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 augusti 2021

Diarienummer 2019-02233

Statistik för sidan