Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ESPRESSO

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 5 150 169 kronor
Projektets löptid mars 2012 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Viktiga resultat som projektet gav

Målet har varit att föreslå en metod och verktyg för kravnedbrytning för säkerhetskritiska funktioner i elsystemet. Dessutom ska metoden uppfylla ISO26262 och bidra till mer effektiv utveckling. Projektmålen har uppfyllts till mycket hög grad. Både metod samt principer för och prototyper till verktyg har tagits fram. Kunskapen har beskrivits i artiklar och doktorsavhandling. Kunskapen har dessutom spridits till svensk industri genom presentationer i nationella konferenser, och inte minst genom direkt påverkan på de nya metoder som nu utvecklas på Scania.

Långsiktiga effekter som förväntas

Sammantaget har projektet varit mycket lyckat på så sätt att projektmålen har uppnåtts och att forskningsresultaten dessutom fått en stor påverkan på Scanias kommande metoder och verktyg. Detta kommer att starkt bidra till Scanias förmåga att effektivt bygga framtida alltmer digitaliserade produkter såsom autonoma fordon. Detta bidrar vidare positivt till Scanias konkurrenskraft globalt men också position inom VW-gruppen. Projektets resultat har dessutom påverkat innehåll i relaterade MSc- och PhD-kurser på KTH.

Upplägg och genomförande

Projektet har formaliserat kravnedbrytning samt fokuserat på agil och lean utveckling. Huvudleverabeln är en kontraktsbaserad metod för kravnedbrytning. Studerade aspekter är: formalisering av ansvarsfördelning mellan underleverantör och OEM; representation av kravnedbrytning visuellt med grafer; safety integrity level i samband med kontrakten; formalisering av mjukvaruarkitekturer; verktygsstöd för leant och agilt arbetssätt. Metoden har tillsammans med ingenjörer applicerats på ett flertal delar av Scanias elsystems.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-04446

Statistik för sidan