Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En små-molekylbehandling för att reaktivera en immunologisk respons mot cancer

Diarienummer
Koordinator IMMUNSCAPE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Utvecklingen av svårbehandlad cancer karaktäriseras av att tumörcellerna hämmar patientens immunrespons som därmed tappar sin förmåga att ta bort tumören. Immunscape har utvecklat läkemedelskandidater som aktiverar immunceller som därmed återfår sin förmågas att eliminera tumörceller. Målet med detta anslag var att ta reda på projektets kommersiella möjligheter samt att förbereda det för kliniska prövningar vilket också har gjorts framgångsrikt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lett till att vi identifierat kritiska steg för den fortsatta utvecklingen in i kliniska studier. De bästa läkemedelskandidaterna har utvärderats och den immateriella positionen har stärkts. Resultatet av dessa aktiviteter har lett till att ett samarbete etablerats med en investerare som kan finansiera projektet in i klinisk fas.

Upplägg och genomförande

Projektets positionering gentemot nuvarande behandlingar har utvärderats och en affärsplan skrivits genom att göra en marknadsanalys och utveckla och etablera kontakter med potentiella köpare av projektet för att testa vårt koncept. Det och diskussioner med flera aktörer inom preklinisk och klinisk utveckling har hjälpt oss att etablera planer för prekliniska säkerhetsstudier och ett fas 1/2 klinik program.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 november 2018

Diarienummer 2018-04662

Statistik för sidan