En små-molekylbehandling för att reaktivera en immunologisk respons mot cancer

Diarienummer 2018-04662
Koordinator IMMUNSCAPE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Immunscape ämnar utveckla läkemedelskandidater för immuno-onkologisk behandling och som ett komplement till check-point hämmare för effektiv cancerbehandling. En optimerad läkemedelskandidat från Immunscape´s egenutvecklade patenterbara substanser förväntas ta en stor roll i den snabbt växande immuno-onkologimarknaden. Vi kommer att identifiera kandidater till icke-kliniska säkerhetsstudier, förbereda programmet för kliniska prövningar och erbjuda ett attraktivt program för marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Ett attraktivt nytt läkemedelskandidatpaket med validerade planer för förberedelserna för kliniska studier. Detta paket kommer hjälpa oss att locka mer finansiering från EUs SME-fas 2 anslag, investerar finansiering och erbjuda fler intressanta partnerskap med större läkemedelsföretag. I slutändan förväntas detta program spela en viktig roll i cancerpatienternas framgångsrika immunterapi och kommer att ligga till grund för expansionen av ett nytt svenskt läkemedelsföretag.

Planerat upplägg och genomförande

Utvärdering av marknad och förstärkning av affärsplanen för att identifiera patienter med störst behov genom fortsatt nära diskussioner och förhandlingar med potentiella partners och slutanvändare Utveckla planer för att förbereda och genomföra kliniska studier i samråd med prekliniska, kliniska och regulatoriska konsulter. Preklinisk utveckling och validering för att välja och utvärdera optimala läkemedelskandidater. Utveckla IPR-strategin och skriva en patentansökan för att skydda våra egenutvecklade läkemedelskandidater

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.