Ekonomiskt stöd för FP7

Diarienummer 2012-02855
Koordinator Hexatech AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - januari 2013
Status Avslutat