Effektivare lantbruk från rymden

Diarienummer 2017-04549
Koordinator VULTUS AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

Vultus uppdrag är att eliminera slöseri i lantbruket, genom en satellitbaserad kväve-analys. Självaste analysen finns, men formatet i vilket den levereras, på ett skalbart och användarvänligt sätt, är inte klart. Detta projektets mål är att optimera design och funktionalitet av en demoversion, utefter återkoppling från användare, samt hitta och validera en tydligt fungerande affärsmodell. Detta kommer bidra till att produkten kan nå en stor mängd lantbrukare och minska både bruket och slöseriet av gödselmedel.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer bidra till att en enormt kundanpassad tjänst utvecklas som har stort potential att nå större delen av Europas lantbrukare. Validering av affärsmodell kommer bidra till att vi kan få ett framgångsrikt marknads-intrång och få ytterligare privata investeringar. På 5 år kommer vår tjänst, och ytterligare tjänster vi utvecklat för att minska slöseri i lantbruk, att användas av över hela norra och centrala Europa. Detta kommer öka både Sveriges och det Europeiska lantbrukets konkurrenskraft samt minska övergödning, lustgas emission och förorening av grundvatten.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer först utveckla en betaversion av vår webbaserade analys . Denna kommer vi sedan testa med kunder för att få återkoppling, som kommer användas för att vidareutveckla produkten optimerat efter kundbehov. Samtidigt kommer vi pröva olika distributionskanaler och prismodeller, för att hitta och validera en fungerande affärsmodell som kan användas för att kommersialisera produkten. Det slutliga steget är att koppla slutlig produktspecifikation, produktdesign och affärsmodell, för att färdigställa vår satellit-produkt inför marknadsintroduktion.

Externa länkar

Vultus hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.