Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektivare lantbruk från rymden

Diarienummer
Koordinator VULTUS AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål, var att möjliggöra utvecklingen av en produkt, som kan bidra med att minska slöseri av gödsel i lantbruket. Detta skulle uppfyllas, genom att skapa en demoprodukt, och iterativt arbeta med slutanvändare för att optimera funktionalitet, affärsmodell och distribution. Syftet, var för Vultus att komma närmare kommersialisering och internationalisering. De nya kommersiella förutsättningarna, har möjligheten att minska slöseri av gödsel på en internationell skala, för att öka matproduktionen och minska utsläpp, i den gröna näringen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom projektet, har Vultus utvecklat en fungerande produkt, genom att aktivt arbeta med slutanvändare. Funktionalitet, krav och design har optimerats utefter återkoppling. Samtidigt, har vi hittat en stark affärsmodell och distributionskanal. Vultus är nu redo för internationalisering. Projektet har överträffat både dess syfte och mål. Som ett resultat av arbetet, har Vultus tagit in externt kapital från flera internationella investerare. Samtidigt, har vår teknikutveckling möjliggjort en patentansökan, för att bättre skydda vårt unika erbjudande.

Upplägg och genomförande

I ett första skede, utvecklades en demoprodukt. Denna uppfyllde syftet, att få återkoppling på funktionalitet och affärsmodell. Vi har därefter iterativt arbetat vidare med partners, för att vässa både erbjudandet, affärsmodell och distribution. Genom projektet, har vi hittat en unik och mycket skalbar distributionskanal, som möjliggjort en Software as a Service affärsmodell. Som ett resultat, har vi fokuserat på API utveckling, för att anpassa produkten till affärsmodellen. Projektet har genomförts i enlighet med tidsplan och budget.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04549

Statistik för sidan