Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECSEL 2015 RIA SafeCOP Qamcom

Diarienummer
Koordinator QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB - QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 987 300 kronor
Projektets löptid april 2016 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

SafeCOP är ett europeiskt projekt som syftar till cyberfysikaliska system-av-system, vars säkra samarbete bygger på trådlös kommunikation. I synnerhet kommer SafeCOP att ge ett tillvägagångssätt för säkerheten för sådana system inom sektorerna för hälso- och sjukvård, sjöfart, fordon till fordon och fordon till infrastruktur. Ingen enskild ansvarig kan identifieras i dessa scenarier. Detta innebär att ett säkert samarbete är beroende av trådlös kommunikation och säkerhet är ett viktigt problem.

Långsiktiga effekter som förväntas

SafeCOP kommer att ge ett tillvägagångssätt för CO-CPS säkerhetssäkring, vilket möjliggör deras certifiering och utveckling. I synnerhet kommer projektet att definiera en runtime-chef för att upptäcka onormala beteenden vid körning, vid behov utlösa ett säkert nedbrutet läge. SafeCOP kommer också att utveckla metoder och verktyg för att certifiera kooperativa funktioner och erbjuda nya standarder och föreskrifter till certifieringsmyndigheter och standardiseringsutskott.

Upplägg och genomförande

Resultaten visas i 5 fallstudier: Kooperativ förflyttning av tomma sjukhusbäddar Kooperativ badymetri med båtplattor Varning för förliust över (ett) fordon. Interaktion i vägkorsningar Fordon till infrastruktur kommunikation och samarbete för trafikledning

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 maj 2017

Diarienummer 2016-01676

Statistik för sidan