ECSEL 2015 RIA SafeCOP Qamcom

Reference number 2016-01676
Coordinator QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB - QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB, Göteborg
Funding from Vinnova SEK 987 300
Project duration April 2016 - March 2019
Status Ongoing
Venture ECSEL

Purpose and goal

Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication (SafeCOP) mål är att -Utveckla ett ramverk för säkerhetscertifiering för Cooperative Open Cyber-Physical Systems (CO-CPS) -Utveckla en referens arkitektur (´Runtime Manager´) för att stödja utveckling och certifiering av CO-CPS -Utvidga de nuvarande trådlösa protokollen för säker samverkan -Bidraga till nya standarder och regler -Demonstrera användbarheten av SafeCOPs koncept i nyckel applikationer.

Expected results and effects

SafeCOP kommer att -ge en strategi för säkerhetscertifiering av CO-CPS. -utöka dagens trådlösa teknik -bidra till nya standarder och föreskrifter, SafeCOP ger tydliga fördelar inom alla adresserade områden: fordon, sjöfart, sjukvård och robotteknik. Fördelarna inkluderar lägre certifieringskostnader, ökad tillförlitlighet trådlös kommunikation, bättre hantering av ökande komplexitet, minskad ansträngning för verifiering och validering, lägre totala systemkostnader, kortare tid till marknaden och ökade marknadsandelar.

Planned approach and implementation

SafeCOP kommer att etablera ett säkerhetstänkande, en plattformsarkitektur, och verktyg för kostnadseffektiv och praktisk certifiering av samverkande inbyggda system (CO-CPS). SafeCOP riktar in sig på säkerhetsrelaterad CO-CPS som kännetecknas av att använda trådlös kommunikation, ha flera intressenter, bestå av ett dynamiskt system och oförutsägbara driftsmiljöer. I det här scenariot har ingen enskild aktör det övergripande ansvaret över det resulterade systemet av-system.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.