Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECSEL 2014 RIA SWARMS ´DV´

Diarienummer
Koordinator DeepVision AB
Bidrag från Vinnova 3 395 318 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juli 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projekt SWARMs har fokuserat på att få svärmar av undervattensfarkoster att arbeta tillsammans för att lösa uppdrag. Dessa farkoster har varit såväl fjärrstyrda som autonoma. Vår del i projektet har varit att förse farkosterna med sonarsensorer för att de lättare ska kunna genomföra sina respektive uppgifter i de olika uppdragen. Vi har också varit behjälpliga med att samla in dataset för utveckling av algoritmer. Vi har utvecklat en flerkanalshårdvara för användning som framåtseende sonar, firmware till denna samt mjukvara för insamling, visualisering och konfiguration av den.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projekt SWARMs har varit mycket lyckat och gett goda resultat (http://www.swarms.eu/). Vår insats har resulterat i en lovande prototyp av framåtseende sonar, utformad för att passa på mindre farkoster. En del av detta arbete har varit att enheten enkelt ska kunna integreras i olika typer av system, vilket resulterade i ett kommunikationsinterface som har visat sig vara mycket väl anpassat för målgruppen. Viss utveckling återstår innan prototypen resulterat i en färdig produkt. Vår ambition är att vi inom en snar framtid ska kunna addera denna framåtseende sonar i vårt sortiment.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i ett antal arbetspaket (Work Packages, WP) som i sin tur varit uppdelade i flera underaktiviteter. Varje underaktivitet har haft en ansvarig partner som sedan rapporterat till den ansvarige för respektive WP. De olika arbetspaketens arbete har lagts upp på olika sätt med beroende på deras innehåll. Det har fungerat bra även om projektets storlek och den geografiska spridningen av projektmedlemmarna har resulterat i utmaningar. Projektet har löpt över tre år och har redovisats halvårsvis med större tester och demonstrationer av resultat en gång per år.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00711

Statistik för sidan