ECSEL 2014 RIA SWARMS ´DV´

Diarienummer 2015-00711
Koordinator DeepVision AB
Bidrag från Vinnova 3 395 318 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juli 2018
Status Beslutat
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Syftet med det SWARMs projektet är att utöka användningen av AUV/ROV och underlätta skapande, planering och genomförande av sjöfarts- och offshoreverksamhet.

Förväntade effekter och resultat

Genom att använda en innovativ strategi kommer SWARMs projektet att bidra till att lösa många av de problem som är förknippade med autonomi och industrialisering inom offshoreverksamheten vilken ligger till grund för den nya generationen av AUV/ROV, och kommer att spela en viktig roll i den nya offshore ekonomin.

Planerat upplägg och genomförande

Det är känt att AUV/ROV:ar har kapacitet för att utföra specifika operationer som är mycket sofistikerade. Men ur ett industriellt perspektiv måste alla dessa faktorer kunna åtgärdas för att kunna leverera en lämplig lösning eller teknisk ram. Framtida utmaningar i offshore robotbaserad teknik tjänster behöver en mer sofistikerad, självständig och industrialiserade lösning, som består av öppna och flexibla system med kapacitet för lätt integration av olika komponenter

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.