Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E-Sea Power

Diarienummer
Koordinator No Picnic AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

E-Sea är ett projekt för att utveckla en ny och säker standard för snabbladdning av eldrivna båtar. För att uppnå Sveriges och EU:s miljömål och lagstiftning om ett hållbart samhälle med utsläppsfria transporter och vattenvägar är detta helt nödvändigt. Vår målsättning är att bygga och driva en väl utbyggd infrastruktur av snabbladdningsstationer i Sverige, Europa och globalt. En infrastruktur med en rad vidhängande produkter och tjänster som gör detta till en enkel och attraktiv lösning för både fritidsbåtar och yrkestrafik.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utfallet av E-Sea power projektet, är enligt projektgruppen mycket gott. Detta kommer att leda till en steg 2 ansökan. Ett flertal mycket intressanta avknoppningar har uppstått på grund av steg 1. Dessa avknoppningar kommer leda till mycket intressanta framtida affärersmöjligheter för projektgruppens deltagare, och många fler. .

Upplägg och genomförande

Ett antal workshops med projektgruppen har genomförts. Tyvärr har det visat sig omöjligt att samla referensgruppens samtliga deltagare till gemensams workshops. För att kringgå detta hinder har vi samlat deltagare i mindre grupper, och enskilda möten. Omvärldanalys och dialog med representanter för befintliga aktörer på den marina marknaden, har genomförts. Ett nytt företag E-Sea AB har startas för att hantera IPR och för att få en tydlig kravställare i steg 2, och senare som möjligt säljbolag och varumärke för gemensamma systemlösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03734

Statistik för sidan