Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DIGCRIM

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - FSS
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med den här förstudien var att arbeta med ett projektförslag som fokuserar på utveckling av tekniker och verktyg för analys av olika typer av data från digitala miljöer. Syftet med projektetförslaget är att utveckla tekniker som är speciellt anpassade för säkerhetstillämpningar och de utmaningar som brottsbekämpande myndigheter (LEA:er) i Europa står inför.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det övergripande målet med förstudien var att identifiera ett bra konsortium och en stark projektidé som kan leda till en ansökan till H2020. Inom ramen för förstudien identifierades olika konsortium och projektidéer tog fram. Vi arbetade med två olika konsortium och två olika utlysningar varav en ansökan skickades in till utlysningen: Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security SU-BES01-2018-2019-2020. Vår förhoppning är att genom det arbete vi gjort i den här förstudien öka våra chanser till att delta i framtida ansökningar.

Upplägg och genomförande

Initalt togs kontakt med parter som vi tidigare arbetat med och ett antal telefonkonferenser där olika förslag diskuterades genomfördes. Vi arbetade på ett tidigt stadium med att hitta olika konsortier för att öka våra chanser att hitta ett tillräckligt bra konsortium som hade potential att få ihop en vinnande ansökan. Denna strategi visade sig vara bra eftersom vi under tidens gång valde att dra oss ur ett av konsortierna eftersom vi bedömde att projektidén inte var tillräckligt bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 mars 2018

Diarienummer 2018-00462

Statistik för sidan