DIGCRIM

Diarienummer 2018-00462
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - FSS
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Den här förstudien syftar till att arbeta med ett projektförslag som fokuserar på utveckling av tekniker och verktyg för analys av olika typer av data. Fokus kommer att ligga på digitala miljöer som exempelvis sociala medier och digitala marknadsplatser. De verktyg och de tekniker som projektet syftar till att utveckla är speciellt anpassade för säkerhetstillämpningar och de utmaningar som brottsbekämpande myndigheter (LEA:er ) i Europa står inför med den allt större mängden tillgänglig data och nya typer av brottslighet.

Förväntade effekter och resultat

Effekterna och resultatet av den här förstudien är identifiera och skapa ett vinnande konsortium och en projektidé som resulterar i en stark ansökan till en H2020 utlysning i arbetsprogrammet säkra samhällen (secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens).

Planerat upplägg och genomförande

Upplägg och aktiviteter -Fas 1: Utformning av projektidé (skiss). Identifiering av relevanta tekniker som bör ingå i projektet. -Fas 2: Kontakt och upprättning av ett dedikerat core-team. F2F möte på central plats -Fas 3: Kontakter med andra relevanta partners som behövs i projektet -Fas 4: F2F möte för att utveckla med projektidén -Fas 5: Studera redan beviljade projekts ansökningar och identifiera bra beskrivningar av impact och gender-delarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.