Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

DIGCRIM

Reference number
Coordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - FSS
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration April 2018 - August 2018
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med den här förstudien var att arbeta med ett projektförslag som fokuserar på utveckling av tekniker och verktyg för analys av olika typer av data från digitala miljöer. Syftet med projektetförslaget är att utveckla tekniker som är speciellt anpassade för säkerhetstillämpningar och de utmaningar som brottsbekämpande myndigheter (LEA:er) i Europa står inför.

Expected effects and result

Det övergripande målet med förstudien var att identifiera ett bra konsortium och en stark projektidé som kan leda till en ansökan till H2020. Inom ramen för förstudien identifierades olika konsortium och projektidéer tog fram. Vi arbetade med två olika konsortium och två olika utlysningar varav en ansökan skickades in till utlysningen: Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security SU-BES01-2018-2019-2020. Vår förhoppning är att genom det arbete vi gjort i den här förstudien öka våra chanser till att delta i framtida ansökningar.

Planned approach and implementation

Initalt togs kontakt med parter som vi tidigare arbetat med och ett antal telefonkonferenser där olika förslag diskuterades genomfördes. Vi arbetade på ett tidigt stadium med att hitta olika konsortier för att öka våra chanser att hitta ett tillräckligt bra konsortium som hade potential att få ihop en vinnande ansökan. Denna strategi visade sig vara bra eftersom vi under tidens gång valde att dra oss ur ett av konsortierna eftersom vi bedömde att projektidén inte var tillräckligt bra.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 7 March 2018

Reference number 2018-00462

Page statistics