Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Diabetes Intervention och Monitorering System

Diarienummer
Koordinator MaishaBit AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att utveckla och validera en patientcentrerad e-hälsa plattform för människor som lever med diabetes och vårdpersonal som ska vidare utvecklas för andra kroniska sjukdomar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektresultaten är en e-hälso plattform som består av tre applikationer. SukariBit, en smartphonebaserad applikation för personer som lever med diabetes, PreshaBit, en smartphonebaserad applikation för personer som lever med högt blodtryck och AfyaBit, en webbaserad applikation för vårdpersonal. Applikationerna har testats och ska fortsätta att testas i stor omfattning för att se huruvida de förväntade effekter som är minskning av HbA1c-nivåer kan påverkas av daglig övervakning av blodsockernivåer och därigenom förhindra följdsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom.

Upplägg och genomförande

Första fasen: Skriva Software Requirement Specification och uppskatta tid och kostnad. Andra fasen: Utveckling av applikationerna enligt specifikationen. Denna utveckling var iterativt. Tredje fasen: Intern validering av applikationerna för att hitta buggar och dylikt Fjärde fasen: Utveckling av plattform för spårning av följdsjukdomar. Femte fasen: Validering av applikationerna samt undersökning av marknad både i Sverige och internationellt. Plattformen är unikt mot de existerande kommersiella applikationerna pga mer insamling av data som ger större bild av HbA1c .

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01056

Statistik för sidan