Den tillgängliga staden

Diarienummer 2018-01672
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institution för Tal, musik och hörsel
Bidrag från Vinnova 1 981 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normcritical Innovation : Innovation project

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla metoder och ett system (en mobiltelefon-app) för att hjälpa människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att navigera och utföra ärenden i en komplex stadsmiljö.

Förväntade effekter och resultat

Det system vi utvecklar kommer att hjälpa personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att utföra uppgifter där de tidigare har varit tvungna att förlita sig på anhöriga eller andra hjälppersoner, eller helt varit tvungna att avstå från. Projektet förväntas därför att leda till en ökat oberoende och ökad känsla av trygghet för personer ur målgruppen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer redan från början involvera försökspersoner ("testpiloter") från målgruppen i utveckling av systemet. Genom korta cykler med kontinuerlig utvärdering, där användare från målgruppen testar och utvärderar de olika prototyperna, kommer vi att inse vilka prototyper som är funktionella och anpassade för de tänkta användarna. De idéer som fungerar tas till vara, och det som inte fungerar läggs åt sidan som nyttiga erfarenheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.