Demonstrator

Diarienummer 2008-04171
Koordinator NetPort Karlshamn Aktiebolag (svb)
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2008 - december 2009
Status Avslutat