Demonstrator

Reference number
Coordinator NetPort Karlshamn Aktiebolag (svb)
Funding from Vinnova SEK 1 500 000
Project duration March 2008 - December 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-04171

Page statistics