Defekt prediktering för laser metall deponering av Ti-6Al-4V tråd

Diarienummer 2017-04847
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd. 9634
Bidrag från Vinnova 2 739 764 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång 2017-02942-en

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla en modell för att utvärdera risken för porositet i Direct Energy Deposition processer utgående från makroskopiska Computational Welding Mechanics metoder. Syftet med modellen är att kunna ta hänsyn till tillverkningens påverkan på komponenters livslängd genom dess defektpopulation. Ett vidare syfte med projektet är att förbereda för ett doktorandprojekt som planeras sökas om två år.

Förväntade effekter och resultat

Dagens state-of-art Computational Welding Mechanics modeller kan ge information om mikrostruktur, deformationer och restspänningar men inte defekt tillståndet. I det detta projekt skall möjligheten att prediktera risken för defekter utforskas. Den förväntade effekten är att utöka möjligheten till att utforma tillverkningen optimalt, både gällande svetsning, AM samt efterföljande processer. Det skulle också ge en första början till förbättrade livslängdsanalyser

Planerat upplägg och genomförande

Den grundläggande strategin är att kombinera kunnande inom beräkningsmekanik, materialteknik och termodynamik samt experimentella metoder för att genomföra arbetet. Projektet startar på TRL 2 och når TRL 3. Som en viktig del av projektet kommer Kristina Domeij från GKN vara gränsgångare samt Andreas Lundbäck från LTU. Arbetet innefattar följande: Litteraturstudie, Modellutveckling av termodynamisk modell, Utveckling av CFD modell för smälta, Programmering av användarrutiner till FE-kod samt kalibrering och validering av modeller mot experimentell data.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.