DEDICATE

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 4 240 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - juni 2012
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2009-04159_EN.pdf(pdf, 1536 kB) (In English)

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04159

Statistik för sidan