DEDICATE

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 4 240 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - juni 2012
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI