Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

D-escalator/ violence prevention, VR-simulator

Diarienummer
Koordinator Framvik Produktion AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har utvecklat en prototyp för utbildning av medarbetare, en träningssimulator i VR-miljö, för att minska hot och våld på arbetsplatser, i skolan och i hemmet. 10-15 organisationer och företag deltar i utvecklingen i Sverige och USA.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är att en prototyp har tagits fram och som kommer fortsätta att utvecklas utifrån olika verksamheter.

Upplägg och genomförande

Prototypen och dess innehåll har sedan start utvecklats i nära samarbete med verksamheter som möter hot och våld eller utmanande beteenden i olika former. De har också fått prova och utvärdera prototypen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03968

Statistik för sidan