cvindexer version 1.0

Diarienummer 2017-04233
Koordinator cvindexer AB - The House
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Syftet var att utveckla en första version av cvindexer 1.0 och detta har till fullo uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Vi har nu en säljbar första version av produkten vilket var målsättningen med projektet.

Upplägg och genomförande

Det har funkat väldigt bra att specificera lösningen, men att inte ha några interna utvecklingsresurser. Därefter har denna förfinats ytterligare tillsammans med vår utvecklingspartner och i takt med att utvecklingsarbetet fortskridit.

Externa länkar

www.cvindexer.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.