Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

cvindexer version 1.0

Diarienummer
Koordinator cvindexer AB - The House
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att utveckla en första version av cvindexer 1.0 och detta har till fullo uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har nu en säljbar första version av produkten vilket var målsättningen med projektet.

Upplägg och genomförande

Det har funkat väldigt bra att specificera lösningen, men att inte ha några interna utvecklingsresurser. Därefter har denna förfinats ytterligare tillsammans med vår utvecklingspartner och i takt med att utvecklingsarbetet fortskridit.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04233

Statistik för sidan