CROMM - Creation of Muscle Manikin

Diarienummer 2012-04584
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 7 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång 2012-03735-en

Syfte och mål

Syftet med CROMM-projektet var att utveckla ett produktionstekniskt stödverktyg som: 1) beräknar och visualisera den muskuloskeletala hälsoeffekten för arbetstagaren, 2) utför ergonomi- och tidsbalansering i en parallell process. 3) vidareutveckla ergonomisimuleringsverktyget IMMA och implemetera det i industrin All tre delar i syftet förverkligades i projektet och visualiserades i demonstratorer.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten i demonstratorn som utvecklades i projektet och det parallella initiativet att realisera IPS IMMA, möjliggjorde att enkelt ergonomisimuleringsprogram levererats till fordonsindustrin, som efterfrågades i den svenska forskningsagendan. En forskningsdemonstrator för muskel simulering utvecklades. Den är mycket lovande, men behöver mer forskning innan den kan levereras till industrin. Funktionerna som utvecklats mellan AviX och IMMA för parallell optimering av ergonomi och systemprestanda är intressanta och behöver utvecklas ytterligare.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i sex arbetspaket. Varje arbetspaket utvecklade kunskap som implementerades i demonstratorversioner av IMMA. Under projektet utvärderades demonstratorerna av industriella och akademiska partners. Demonstratorerna möjliggjorde löpande kommunikation, utvärdering och utveckling av verktyget. Inom projektkonsortiet definierades relevanta och utmanande användarscenarion. Dessa scenarion användes för att styra utvecklingen och för att bekräfta uppfyllandet av projektmålen. Metoden med demonstratorer och scenarion fungerade mycket bra.

Externa länkar

http://www.fcc.chalmers.se/software/ips/ips-imma/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.