Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CREATE BOX Pilot

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ABE-skolan
Bidrag från Vinnova 367 800 kronor
Projektets löptid december 2015 - maj 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

CREATE BOX Pilot genomfördes för att utveckla och testa en metod om hur en organisation verksam inom transportinfrastruktursektorn kan aktivera sitt ´out-of-the-box´-tänkande som kan bidra till innovation inom sektorn. Metoderna testades på två organisationer; VTI och Trafikverket. Följande slutsatser kan dras: 1. Metoden är mycket lämplig för aktörer som med hjälp av en kreativ process utmana traditionella metoder och tankebanor. 2. Metoden kräver framförhållning och tid för förankring hos deltagande organisationer

Långsiktiga effekter som förväntas

Den förväntade effekten var att skapa en bas för implementering av ´CREATE BOX´-aktiviteter - den drivande motorn för kreativitet inom INFRASweden2030. Förväntat utfall var insikt och rekommendationer om hur ´Create Box´- konceptet kan optimeras för tillämpning inom transportinfrastruktursektorn. Piloten visar att CREATE BOX-aktiviteter kan vara lämpliga för att skapa kreativa processer inom INFRASweden2030 och på transportinfrastruktursektorn. Processer av det här slaget kräver dock noggrann förankring och generös tidsplanering.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av följande aktiviteter: 1. Undersökningsfas: Varje organisation formulerade fokus och utmaningar inför genomförande fasen. 2. Genomförandefas: En kreativ process genomfördes utifrån de utmaningar som formulerats under undersökningsfasen. 3. Presentation & resultatutvärdering: Process, metod och resultat presenterades vid INFRASweden2030 öppet hus 6/4 2016. Upplägget fungerar, men kräver bättre framförhållning och tid för planering än vad som var möjligt under pilotprojektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06791

Statistik för sidan