Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Connect Me

Diarienummer
Koordinator Svenska Moderådet AB
Bidrag från Vinnova 1 821 176 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2021
Status Avslutat
Utlysning Från linjär till cirkulär
Ansökningsomgång Fashiontech och foodtech

Syfte och mål

Projektets huvudsakliga syfte ar att visa verkliga exempel på nya användarupplevelser genom uppkopplat mode, hur varumärken kan generera nya former av intäktskällor även efter försäljning, samt genom analys och kunskapsförmedling accelerera branschens utveckling mot en cirkulär, hållbar industri. Mål är att ta modebranschen i ett tydligt steg mot en cirkulär industri genom att bryta ner några av de hittills stora barriärerna i ekosystemet, och utveckla konkreta koncept och insikter för hur branschen kan utvecklas till en upplevelsebaserad industri.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att sätta upp en Digital Fashion Accelerator. Det har implementerats NFC-taggar i olika typer av plagg producerade av två svenska modevarumärken. För att bidra till transparens och information om värdekedjan har det skapats en app, där produktinformation kan redovisas. Varumärken med NFC-taggade produkter får möjlighet att dela med sig av transparent produktinformation och konsumenten får information om hela värdekedjan. Det har även genomförts digitala workshops för verkande inom mode- och textilindustrin.

Upplägg och genomförande

1. Det har skapats en Digital Fashion Accelerator, i syfte att verka som en inkubator för innovation inom modeindustrin. 2. Det har gjorts en bedömning om att det krävs en id-märkning, där NFC-taggar i dagsläget är en lösning. Det har tagits fram en matris för hur NFC-taggar ska implementeras. Det har skapats en app för att tillgängliggöra informationen. 3. På grund av Corona har två digitala workshops för verkande inom industrin genomförts, istället för ett storskaligt test. 4. Två varumärken har implementerat NFC-taggar i utvalda plagg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 juli 2021

Diarienummer 2018-03817

Statistik för sidan