Connect Me

Diarienummer
Koordinator Svenska Moderådet AB
Bidrag från Vinnova 1 875 600 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Från linjär till cirkulär
Ansökningsomgång Fashiontech och foodtech

Syfte och mål

Projektets huvudsakliga syfte är att visa verkliga exempel på nya typer användarupplevelser genom uppkopplat mode, hur varumärken kan generera nya former av intäktskällor även efter försäljning, samt genom analys och kunskapsförmedling accelerera branschens utveckling mot en cirkulär, hållbar industri. Projektets mål är att ta modebranschen ett tydligt steg mot en cirkulär industri genom att bryta ner några av de hittills stora barriärerna i ekosystemet, och utveckla konkreta koncept och insikter för hur branschen kan utvecklas till en upplevelsebaserad industri.

Förväntade effekter och resultat

Connect Me:s uppkopplade kollektioner, datamodeller och branschinkubator kommer hjälpa branschen att både bli mer hållbar ur ett klimatperspektiv och möta sina kunders krav på en inspirerande användarupplevelse - krav som formas av en rad andra branscher där digitalisering och hållbarhetsarbete redan gått mycket längre. Branschen kommer ges konkret vägvisning och hjälp i att utvecklas mot en cirkulär modeindustri, där kunderna ses som användare av upplevelser och tillväxt skapas genom att kläderna används längre, och skapar intäkter under hela sin livslängd.

Planerat upplägg och genomförande

1.Bildandet av Digital Fashion Accelerator. Där kommer projektmedlemmarna att samla aktörer som arbetar för att möjliggöra ett cirkulärt och uppkopplat mode. 2.Pilotprojekt med målet att producera uppkopplat mode. Två varumärken kommer att handplockas för att bli en del av projektet 3.Vi bjuder in en grupp personer som får bära kollektionerna under en begränsad tidsperiod. Under denna period får de utvärdera de uppkopplade plaggen och de digitala tjänster vi tagit fram. 4.Exempel på hur uppkopplade kollektioner kan skapa nya intäktsmodeller för modeföretag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 november 2018

Diarienummer 2018-03817

Statistik för sidan