Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cling

Diarienummer
Koordinator Cling Group AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Det primära syftet med detta projekt har varit att utveckla en prototyp av tjänsten med syfte att testa den på tilltänkta marknaden med målet att validera kundbehovet och stärka möjligheterna för fortsatt finansiering. Resultatet av projektet är en tjänst som tagits emot väl av kunder samt en skalbar affärsmodell som börjat generera första intäkter där kombinationen av dessa har stärkt Clings möjligheter att framöver antingen finansieras på eget rörelsekapital eller genom en extern investering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en plattform som möjliggör en tydlig dokumentation av överenskommelser innan och under ett projekt samt möjligheten för projektmedlemmar med olika behörigheter att dela information sinsemellan. Med syfte att minska missförstånd och minska klagomål. Effekten har varit nya samarbeten, tillväxt i antalet kunder samt ett stort uppslag av utvecklingsmöjligheter som kommer ligga till grund för fortsatt utveckling.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet har följt den planerade processen enl. ansökan. Genom telefonintervjuer, fysiska möten och m.h.a. digitala analysverktyg har det varit möjlig att inhämta information från testkunder innan, under och efter utvecklingen av prototypen. Genom att växelvis utveckla och presentera designförslag (s.k. mock-ups) har testkunder löpande involveras i utvecklingsprojektet. I det stora hela en lyckad utvecklingsprocess sätt till tillväxten av kunder och framtida utvecklingsförslag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03758

Statistik för sidan