Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulär ekonomifacilitator för gruvindustrin

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Luleå tekniska universitet Inst f samhällsbygg & naturresurser
Bidrag från Vinnova 2 995 000 kronor
Projektets löptid mars 2022 - februari 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, hösten 2021

Syfte och mål

Syftet med projektet är att möjliggöra beslut om optimal livslängd och underhåll med hjälp av både fysiskt baserade och datadrivna AI-algoritmer. Projektet har följande mål, vilka är relaterade till två fallstudier av mobila gruvmaskiner: - Kartläggning av underhållsplaner och identifiera kritiska komponenter - Implementera ett IIoT-system för tillståndövervakning och datahantering - Beskriva körstilens inverkan på den återstående livslängden - Skapa ett beslutsstödsverktyg för optimal livslängd för kritiska komponenter

Förväntade effekter och resultat

Det huvudsakliga förväntade resultatet kommer att vara ett beslutsstödsverktyg som kan föreslå den bästa kombinationen av möjliga underhållsåtgärder för att nå den optimala livslängden för mobila maskiner.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fyra arbetspaket: 1. Projektkoordinering och resultatspridning. Mål: Säkerställa projektmål och sprida projektresultat. 2. Fallstudie och datahantering. Mål: Beskrivning av fallstudier, underhåll och implementera ramverk för IIoT och industriell data. 3. Dataanalys och modellering. Mål: Utveckla modeller för livslängdsprognoser, tillförlitlighet, produktionseffektivitet och livscykelkostnad. 4. Optimering och utveckling av beslutsstödsverktyg. Mål: Utveckling av verktyg för beslutsstöd för optimal livslängs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 mars 2022

Diarienummer 2021-04919

Statistik för sidan