Ceratmo

Diarienummer 2018-01161
Koordinator CERATMO AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Projektet baseras på en metod som skapar förutsättningar för att limma starka keramiska tandkronor i zirkoniumoxid till tänder. Framställningen ska ske industriellt. Utvecklingen omfattar flera steg; verifiering av en industriell framställningsprocess för att säkerställa processens kvalitetsnivå på realistiska kliniska tandformer. Genom en samarbetspartner ska processen säkerställas och resultatet verifieras. I nästa steg genomförs en pilotstudie. Syftet med projektet är att verifiera produktens kliniska användbarhet som underlag för en kommande klinisk prövning.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektets genomförande är den industriella framställningsprocessen verifierad och processens kvalitetsnivå säkerställd för användning på realistiska kliniska tandformer. Resultatet är då analyserat och metoden klar att använda kliniskt i en pilotstudie. Genom samarbetspartnern Bra Tänder AB har den industriella framställningsprocessen verifierats. I nästa steg genomförs en pilotstudie. Syftet med projektet är att verifiera produktens kliniska användbarhet som underlag för den kommande kliniska prövningen.

Planerat upplägg och genomförande

Realistiska tandformer i form av arbetsmodeller baserade på kliniska fall tas fram som modellunderlag för produktionen av tandkronorna. Framställningen ska ske i en uppbyggd produktionslinje som satts upp för projektet (Bra Tänder AB). Etthundra tandkronor framställs baserade på olika patientunderlag för att verifiera att metoden fungerar för alla typer av geometriska variationer som förekommer kliniskt. Efter framställning ska kronorna granskas avseende kvalitet och klinisk användbarhet. Därefter ska projektet vara klart för en pilotstudie.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.