Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ceratmo

Diarienummer
Koordinator CERATMO AB
Bidrag från Vinnova 279 164 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att utveckla en industriell process för framställning av keramiska tandkronor. Materialet som projektet baseras på är sedan många år i kliniskt bruk. Tandkronor som utförs i materialet kan emellertid i sin nuvarande form inte limmas till tänderna som ska behandlas, utan tandläkare tvinga slipa bort mycket frisk tandsubstans för att få fäste för kronorna, något som inte behövs med den nya tekniken. Syftet med projektet var att verifiera produktens kliniska användbarhet som underlag för en kommande klinisk prövning. Detta mål är uppfyllt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den industriella framställningsprocessen är verifierad och processens kvalitetsnivå säkerställd för användning på realistiska kliniska tandformer. Resultatet är analyserat och metoden klar att använda kliniskt i en pilotstudie. Genom samarbetspartnern Bra Tänder AB har den industriella framställningsprocessen verifierats. I nästa steg genomförs en pilotstudie. Syftet med projektet var att verifiera produktens kliniska användbarhet som underlag för den kommande kliniska prövningen. Utfallet är helt i line med de förväntade effekterna.

Upplägg och genomförande

Framställningen har skett i en uppbyggd produktionslinje som satts upp för projektet (Bra Tänder AB). Tandkronor har framställs baserade på olika patientunderlag för att verifiera att metoden fungerar för alla typer av geometriska variationer som förekommer kliniskt. Efter framställning har kronorna granskats avseende kvalitet och klinisk användbarhet. Analyser av bindningsstyrka, resultat av ytbehandlingen och den kemiska sammansättningen i materialytan är testat och analyserat med förväntat utfall. Därmed är projektet klart för en pilotstudie.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01161

Statistik för sidan