Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatisk Banplanering och Linebalansering

Diarienummer
Koordinator STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT - Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik
Bidrag från Vinnova 4 950 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-00326_publikrapport_SV.pdf (pdf, 585 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med detta projekt är att erhålla ett kostnadseffektivt beredningsarbete genom användande av matematiska metoder och verktyg. I synnerhet är målet att erhålla ett effektivt utrustningsutnyttjande och en effektiv geometrisimulering. Detta möjliggör att tillverkningskraven kan tidigareläggas mot produktutveckling samt minskad känslighet mot sena ändringar. I detta projektet behandlas konstruktionsparametrarna hos en karossmonteringsstation tillsammans med avseende på resursutnyttjande, samt geometrisk kvalitet. I MERA kombinerades automatisk banplanering med diskreta optimeringstekniker för att automatiskt lastbalansera, sekvensera och hitta kollisionsfria robotrörelser för en granbult-station. I detta projektet kommer dessa resultat att utnyttjas, vidareutvecklas samt generaliseras till linjenivå. Dessutom kommer det flexibla beteendet hos robotkablar och slangar nu att inkluderas i optimeringen. Vidare stärks geometriberedning genom nya metoder för avancerad geometrisk ytanalys.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektresultatet möjliggör snabbare upptaktning vid produktionsstart, färre produktionsstop, mindre materialanvändning och mindre behov av reparation. Med detta stödjer projektet direkt en hållbar fordonsproduktion genom att den fysiska insatsen minimeras och reduktion av resurserna för att producera varje enhet. Ytterligare en effekt är att användandet av virtuella metoder snabbt kommer att öka i produktionsberedningen. Projektet kommer att stärka den svenska konkurrenskraften genom att vara främst inom användandet och utvecklandet av digitala verktyg och metoder inom produkt och tillverkning. Vidare kommer avdelningen för Geometri och Rörelseplanering vid FCC att stärkas ytterligare, FCC är en del av Wingquist Excellence Centre vid Chalmers för ett effektivt produktförverkligande.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattar nedanstående sex arbetspaket ´work packages´ WP1: Linjebalansering och stationsdesign för kapacitet och kvalitet WP2: Banplanering och diskret optimering WP3: Banplanering för robot med kablar WP4: Avancerad geometrisk ytanalys WP5: Spridning av resultat WP6: Projektledning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00326

Statistik för sidan