Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Anisotropa egenskaper hos grafen nanokompositer för högspänningsisolering

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Avdelningen för Elteknik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Syfte: Förstå de anisotropa elektriska fältkvalitetsegenskaperna hos grafenkompositmaterial baserat på silikongummatris. mål: 1. Utveckla en mätmetod för att studera de anisotropa elektriska fältkvalitetsegenskaperna hos gummiarken; 2. Test och benchmark de anisotropa egenskaperna hos exfolierad grafit och termiskt reducerad grafenoxid i en silikongummimatris mot ett kommersiellt utnyttjat material (HTV och BaTiO3 komposit); 3. Analysera och förstå mätresultaten och materialegenskaperna genom finit-element-beräkningar.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av detta projekt hjälpte till att förstå de anisotropa och icke-linjära elektriska egenskaperna hos de två olika grafenoxid-silikongummikompositerna. Dessutom utvecklades elektriska testmetoder, instrumentering samt elektrodsystem för materialens anisotropa egenskaper. Dessa materialparametrar och testmetoder är grunden i utformningen av moderna apparater för högspänning. Design, utveckling och provning av nya typer av HVDC-genomföringar där grafenkompositer ingår som fältstyrande material är planerade.

Upplägg och genomförande

Den utvecklade mättekniken kan användas i karakteriseringar av olika materials anisotropa och icke-linjära egenskaper i elektriska fält, samt för identifiering av material. Metoden med grafen-gummikompositbearbetning tillsammans med de elektriska karaktäriseringsteknikerna kan kombineras i tillämpningen av materialens design och optimering. De finita elementmaterialmodellerna kan vidare användas i design och verifiering av stora högspännings komponenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03304

Statistik för sidan