Anisotropa egenskaper hos grafen nanokompositer för högspänningsisolering

Diarienummer 2018-03304
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Avdelningen för Elteknik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång 2017-05429-en

Syfte och mål

Syfte: Förstå de anisotropa elektriska fältegenskaperna hos grafenkompositmaterial baserade på silikongummimatris. Mål: 1. Utveckla en mätmetod för att studera de anisotropa elektriska fältegenskaperna hos gummifilmer; 2. Undersök de anisotropa egenskaperna hos exfolierad grafit och termiskt reducerad grafenoxid i en silikongummimatris. Använd ett kommersiellt använt material (zinkoxidfylld komposit) som referens; 3. Analysera och förstå mätresultaten och materialegenskaperna genom finita-element-beräkningar.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten av detta projekt hjälper till att förstå de anisotropa elektriska egenskaperna hos grafenkompositerna. Dessutom kommer utveckling av testmetoder för materialets anisotropa egenskaper att behandlas. Dessa materialparametrar och testmetoder är användbara vid design av moderna HVDC-genomföringar. Utveckling och design av nya typer av HVDC-genomföringar med grafenkompositer som fältstyrande material förutses. Denna studie kommer att ge en solid grund för framtida tillämpning av grafenkompositer i kraftapparater.

Planerat upplägg och genomförande

AP1: dec 2018 och feb 2019; materialutveckling, provberedning och SEM-karaktärisering; AP2: dec 2018; Utveckling av mätteknik i ett plan; AP3: jan 2019 och mars 2019; elektrisk karakterisering; AP4: mars och april 2019, materialberäkning; AP5: Maj 2019, rapportering och publicering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.