Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Angelr Growth

Diarienummer
Koordinator Angelr AB
Bidrag från Vinnova 1 079 033 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Stöd till innovatörer via stödorganisationer
Ansökningsomgång Stöd till innovatörer

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med Angelr Growth var att bistå innovatörer att validera sin idé. Målet med projektet var att förse samtliga deltagare med tillräckligt mycket underlag för att kunna avgöra huruvida de ville fortsätta bedriva sin innovation eller inte. Efter projektets slut är vi glada att ha hittat och hjälpt 20 kvinnliga innovatörer att validera sin idé och gett dessa tillräckligt med underlag för att ta beslut huruvida man vill fortsatt bedriva sin innovation eller inte.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projektets gång kom deltagarna till insikt om status kring sin innovation och om de ville fortsätta utveckla den eller inte. Många valde även att göra ändringar till en befintlig idé. Det viktiga för projektgruppen var att samtliga deltagare skulle känna att de besatt tillräckligt med underlag för att göra bedömningen om de ville fortsätta bedriva den. Vidare önskade vi att deltagarna upplevt att de försetts med en verktygslåda för att bedöma framtida innovationer. Projektet resulterade i att vi hittade och hjälpte 20 kvinnliga innovatörer att validera sin idé.

Upplägg och genomförande

Projektet utgjordes inledningsvis av en marknadsföringsperiod där vi riktade oss mot kvinnor med fokus på sociala medier. Efter att ha fått in ett stort antal ansökningar bokade vi in intervjuer. Efter ytterligare ett urval hade vi valt 20 kvinnliga entreprenörer. Programmet utgjordes av ett antal workshops, en gång med gästföreläsare, där vi gick igenom olika aspekter av en innovation. Träffen kompletterades med enskilda samtal där vi skräddarsydde upplägget baserat på innovatörens frågor. Programmet avslutas med enskilda samtal för att bestämma planen framöver.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2017

Diarienummer 2017-03688

Statistik för sidan