Angelr Growth

Diarienummer 2017-03688
Koordinator Angelr AB
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Stöd till innovatörer via stödorganisationer
Ansökningsomgång Stöd till innovatörer

Syfte och mål

Angelr Growth är ett 10-månaders projekt vars mål är att hjälpa innovatörer med att validera sina idéer. Detta med hjälp av erfarenhet och kunskap från ett nätverk av investerare, dedikerade partners och ett ungt team av entreprenörer. Angelr Growths mål är att hitta nya innovatörer och ge dem hjälpmedlen för att validera deras ideér för att sedan kunna fatta beslut om innovatören ska fortsätta utveckla den. Angelr Growth kommer att fokusera på att med hjälp av nya marknadsföringskanaler nå unga kvinnor och uppmuntra dessa till att bli innovatörer.

Förväntade effekter och resultat

Målet med Angelr Growth är att innovatörerna genom projektet ska få beslutsunderlag för att kunna avgöra om och isåfall hur idén ska fortsätta utvecklas. Detta genom att bidra med kunskap och tjänster som stödjer innovatörerna inom olika områden för att kunna göra en samlad validering av idén. Förväntat resultat är att Angelr Growth ska ha hjälpt åtminstone 20 nya innovatörer att validera deras idéer, och att åtminstone 10 av dessa innovatörer är kvinnor.

Planerat upplägg och genomförande

Angelr Growth kommer att börja med en marknadsföringsperiod med riktad marknadsföring framförallt mot kvinnor via nätverk samt genom öppen marknadsföring via sociala medier. Efter det kommer vi att välja ut innovatörer för individuella möten baserat på potentialen av idén. Därefter kommer vi göra ett sista urval och stödja dessa innovatörer utefter deras behov för att komma framåt. Angelr Growth kommer avslutas med ett avstämningsmöte som sammanfattar projektet samt en uppföljning av individuella möten för att ta del av innovatörernas åsikter om projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.