Stöd till innovatörer via stödorganisationer:

Stöd till innovatörer

Stängde 29 augusti 2017

Det här erbjudandet riktar sig till organisationer som kan ge innovatörer möjlighet att i ett tidigt skede fatta beslut om och hur man ska gå vidare med sin idé.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Finansiering för att ge stöd till enskilda innovatörer att testa och validera tidiga idéer. Samverkan med andra organisationer som företräder innovatörer.

Vem kan söka?

Organisationer som företräder innovatörer

Hur mycket kan ni söka?

Maximal sökbelopp är 3 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vänder vi oss till organisationer som vill utveckla stöd till enskilda innovatörer som inte är anställda vid högskolor eller universitet. Stödet ska vara anpassat till den enskilda innovatörens behov.

  Aktiviteter som Vinnovas bidrag får användas till är:

  • Ta fram underlag som visar att idén möter ett behov
  • Validera idéns funktion och prestanda
  • Undersöka konkurrenssituationen
  • Bedöma marknadspotentialen
  • Besöka potentiella kunder
  • Utveckla en strategi för hantering av immateriella tillgångar

  Aktiviteter ska köpas in eller tillhandahållas av stödorganisationen.

  Vad ingår inte i erbjudandet?

  Aktiviteter och kostnader som finansieringen inte täcker:

  • Patentansökningar
  • Aktiviteter av forskningskaraktär
  • Lönekostnader till innovatören

  Vi vänder oss inte direkt till enskilda innovatörer som söker stöd för att validera egna idéer, inte heller till enskilda personer eller konsulter som vill arbeta med innovationsstöd.

  En uppfinnares vardag

  Se filmen från vårt seminarium där du får höra fristående uppfinnare berätta hur de fått hjälp att testa sina idéer i ett tidigt skede, och på så sätt kunnat lansera banbrytande innovationer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned projektmallen

  Här kan ni ladda ned projektbeskrivningsmallen som ni ska använda i ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor kring det här erbjudandet är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Tegnesjö

  Programansvarig

  4684733162

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Innovationskraft till Västerbotten och Norrbotten LTU BUSINESS AB 6 169 800 kr Pågående
  2017-03666
  Ideaction-programmet - Validering av tidiga hårdvaruidéer genom katalys av innovationsekosystem Ideaction 7 130 000 kr Pågående
  2017-03668
  Angelr Growth Angelr AB 1 079 033 kr Avslutat
  2017-03688

  Diarienummer 2017-02724

  Statistik för sidan