Andrum - gå, cykla, spring

Diarienummer 2014-04398
Koordinator Shift Institute
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att identifiera existerande behov och utmaningar på området, samt att bygga en god aktörskonstellation inför ansökan om ett projektbidrag och en kommande innovationstävling. Projektet har både lyckats gå igenom och vidareutveckla sitt koncept för hur behoven kan komma att uppfyllas i praktiken, såväl som tydliggjort och knutit till en god aktörskonstellation inför den kommande projektansökan.

Resultat och förväntade effekter

Jämfört med läget vid ansökan om planeringsbidrag ser vi nu att det finns många närliggande behov av att matcha miljödata ifrån sensorer med egen, personlig data om var man är och hur kroppen mår. För att lyckas med att utfallet av innovationstävlingen ska kunna tas tillvara och få spridning på ett framgångsrikt sätt är det viktigt att dels kunna lösa behoven som finns i den ursprungliga idén, men även att lägga till en dimension som gör att visualiseringen och användningen av data kan användas på många fler områden och geografiska platser.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom dels diskussioner med potentiella aktörer i Sverige och USA (inklusive en resa till San Francisco och Silicon Valley och diskussioner med aktörer som är tänkta delta i tävlingen) såväl som arbete med att ta fram en ansökan för projektbidrag för innovationstävlingen ´Breathing Space´ inom ramarna för Innovationstävlingar 2014.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.