Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aktiviteter hösten 2017

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 950 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att skapa positiv uppmärksamhet kring metallers möjligheter, och locka unga människor att fördjupa sig i ämnet och välja yrken inom området. Det första målet uppnåddes, de två delaktiviteter som lanserats publikt har båda fått stor uppmärksamhet och förhoppningen är att även den tredje får det. I vilken utsträckning detta verkligen lockar unga att söka sig till metallindustrin återstår att se.

Långsiktiga effekter som förväntas

Aktiviteterna har resulterat i reportage i media, inbjudningar till utställningar och fortsättningsuppdrag. Det har utan tvekan resulterat i större uppmärksamhet för metallers möjligheter. Den förväntade effekten av detta är att framför allt unga attraheras av metallernas möjligheter och väljer att arbeta med eller kring metaller.

Upplägg och genomförande

Aktiviteterna skapades av konstnärer inom tre skilda genrer - mode, film och hantverk. Efter grundläggande diskussioner om syfte och inriktning fick konstnärerna mer eller mindre fria händer. Detta berodde dels på att tidigare samarbeten skapat förtroende, dels på att det ligger i sakens natur att låta konstnärer skapa konst.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 november 2017

Diarienummer 2017-05221

Statistik för sidan