Aktiviteter hösten 2017

Diarienummer 2017-05221
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 950 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Aktiviteterna under hösten 2017 syftar till att öka attraktiviteten hos omrdået Metalliska material. Målet är att metalliska material ska uppfattas som ett spännande område inför framtiden hos teknikintresserade ungdomar såväl som hos beslutsfattare.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna är att metalliska materials möjligheter uppfattas och uppskattas av en stor mängd människor utanför metallindustrin och att intresset och engagemanget för industrin därmed ökar. Förväntade direkta resultat är stor medial uppmärksamhet för aktiviteterna.

Planerat upplägg och genomförande

Tre konstnärliga ledare - en filmare, en modedesigner och en dekorplåtslagare - får gestalta metalliska materials möjligheter genom att skapa en dokumentärfilm, klänningar av stickad ståltråd respektive en musikpaviljong i rostfritt stål och aluminium.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.