Additiv tillverkning av högtemperaturmaterial och utvärdering av svetsbarhet

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 2 830 001 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Målet för projektet är att öka kunskapen för legeringen 718 tillverkat genom SLM-metoden med fokus på hur SLM som materialform beter sig under svetsning.

Förväntade effekter och resultat

Genom ökad kunskap kring AM och specifikt SLM-metoden så ökar möjligheterna kring en för GKN redan etablerad fabrikationsstrategi, vilket har direkt bäring på stärkt konkurrenskraft hos svensk flygindustri. Svetsbarheten för SLM-tillverkat 718 kommer att jämföras mot andra materialformer som exempelvis plåtmaterial för att erhålla referensvärden mot redan kända materialformer. Mikrostrukturen kommer att studeras ingående med hjälp utav ljusoptiska och elektronmikroskop.

Planerat upplägg och genomförande

AMMAW är ett 2 år fortsättningsprojekt baserat på en pilot (Additivtillverkning med pulver som tillsatsmaterial) inom NFFP 6. Varestraintprovning och Gleebleprovning kommer att utföras på SLM-tillverkat material i legeringen 718. Prover kommer att analyseras med hjälp av avancerade materialanalys i försök om att hitta samband mellan sprickkänslighet och värmebehandlingar samt materialformer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.