Acceleration TINC 2016

Diarienummer 2016-04591
Koordinator DABOX AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

TINC-programmet överträffade våra förväntningar.

Resultat och förväntade effekter

Ja, vi nådde våra mål under programmet.

Upplägg och genomförande

Feedback har givits på plats till TINC-programmet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.