Acceleration TINC 2016

Reference number 2016-02434
Coordinator Manomotion AB
Funding from Vinnova SEK 49 125
Project duration April 2016 - May 2016
Status Completed
Venture Acceleration TINC

Purpose and goal

ManoMotion har under vården 2016 deltagit i TINC programmet i Silicon valley med syfte att undersöka möjlig USA expansion.

Expected results and effects

Efter ett positivt deltagande i TINC2016 så har bolaget etablerat ett virtuellt kontor i Palo Alto som ett första steg i en möjlig USA etablering. Viktiga kontakter med industrileverantörer har etablerats och utvärdering av teknologin pågår fortlöpande.

Planned approach and implementation

ManoMotion har med relativt små resurser lyckats få med många bra lärdomar hem och skapat ett kontaktnät som kommer gagna bolaget i nästa fas av expansion.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.