Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Systemdemonstratorer: Tester av hela system i en kontrollerad verklighet

Publicerad: 9 november 2021

Hur testar vi nya och spännande innovationer i verkligheten utan att skapa kaos och risker? Hur vet vi hur de funkar om det inte ens är lagligt att testa dem? Systemdemonstratorer gör det omöjliga möjligt. Att kunna testa det som ännu inte ryms inom regelverket i en verklig miljö – en typ av kontrollerad verklighet - öppnar möjligheter att utveckla nya processer, system och innovationer för en hållbar framtid.

Tänk att vi har ett stort problem och behöver lösa det. Vi har en perfekt teknisk lösning eller en ny process för hur den ska användas. Men vi vet inte om den funkar i sitt sammanhang, och vi kan inte släppa lös den i verkligheten. Vad är det som krävs för att vi ska få veta det?

För att kunna ställa om hela system behöver vi kunna experimentera och testa i en kontrollerad verklighet.

- Då använder vi oss av verktyget systemdemonstrator, säger Andreas Netz, enhetschef på Vinnova och ansvarig för att utveckla konceptet systemdemonstrator. Under det globala eventet  Sweden innovation days håller han den 19 januari en spännande presentation om systemdemonstratorer och den systemomställning som händer nu.

AN (2).PNG

- En systemdemonstrator är ett kontrollerat sätt att testa en hållbar systemomställning med en mix av innovativa lösningar i en verklig miljö – och med hänsyn till det sammanhang den ska fungera i.

För att nå hållbarhetsmålen behöver vi ställa om flera samhällssystem, förklarar Andreas. Det finns mängder av innovativa lösningar men vi behöver testa omställning av hela system.



Vad betyder det?

När vi inför en förändring och innovation påverkas många olika processer i vår vardag. Hur kan vi veta i förväg vad som ska hända på alla fronter när vi inför nya sätt eller teknik?

- Det vet vi inte. Därför behöver vi testa med allas infallsvinklar. Att jobba med systemdemonstratorer är ett sätt att förstå vad som behöver förändras i samhället för att uppnå omställning och därmed hitta vägen till förändring. Inte förrän vi kan ta hänsyn till alla aspekter som krävs kan vi lösa ett problem.

Men hur?

Andreas tar projektet Reel med eldrivna transporter som exempel - där staten och industrin nu gör en stor gemensam satsning.

Reel är en systemdemonstrator där 40 batterielektriska lastbilar ska rulla genom snart hela Sverige. I testet ingår mängder med aktörer, laddpunktsoperatörer, åkare, energi- och elnätsbolag, lastbilstillverkare, transportköpare och offentliga aktörer.

Det knepiga är att man inte kan testa detta jättesystem i ett labb för att se vad som behövs i regelverk, användarbeteenden eller teknik. Det måste göras i verklig miljö. Och för att göra det behöver nuvarande infrastruktur och affärsmodeller förändras. Och utan test i verklig miljö kan vi inte se vad som händer när vi inför innovationen. Det blir ett mission impossible.

Det är samspelet mellan lösningen och verkligheten som är nyckeln. Teknisk innovation räcker inte.

Det är här verktyget systemdemonstrator kommer in. Den kontrollerade delen av verkligheten tillåter test och blir en systemdemonstrator – ett försök som får finnas i människors vardag på riktiga vägar med riktiga förare, leverantörer, personal trots att det ännu inte helt omfattas av regelverket.

- När vi skapar systemdemonstratorer kan vi se vad som händer på riktigt, säger Andreas. Då kan vi förstå vilka beteenden, aktörer eller regelverk som behöver förändras för att den tänkta lösningen ska kunna införas. Det är samspelet mellan lösningen och verkligheten som är nyckeln. Teknisk innovation räcker inte. Vi behöver förstå sammanhanget runt omkring.

Systemdemo - Reel.png

- Det här är ett tydligt exempel på innovation i bred bemärkelse, där företag, myndigheter och andra tillsammans adresserar att även affärsmodeller, beteenden och regelverk behöver utvecklas mot hållbarhet, säger Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson om statens och industrins satsning på bland annat Reel. (bildkälla Scania Sverige (vänstra bilden) och Volvo Trucks (högra bilden) .
  

Systemdemonstratorn blir ett sätt som gör att vi kan ta oss från där vi är idag till målet.

En systemdemonstrator kan alltså vara en fysisk plats och funktion men också en process. Den kan handla om policy-hinder och regelverk, logistik, människors resvanor, affärsmodeller eller tekniska lösningar. Det viktiga är att det görs utifrån ett tydligt systemperspektiv där alla aspekter tas med, även användarbeteenden, affärsmodeller, regelverk och infrastruktur.

- Den blir ett sätt som gör att vi kan ta oss från där vi är idag till målet. Vi får veta vad som behöver förändras innan innovationen kan komma till nytta. Och medan testet pågår kan vi fortsätta utvecklingen av teknik, affärsmodeller och infrastruktur.

Systemomställning som händer nu

Just nu pågår försök inom många områden kring hur vi får hela system att ställa om för att samhället ska fungera mer hållbart. Vi pratar om smart policyutveckling som en metod att anpassa regelverk efter hållbara lösningar. Begreppet missions och missionsinriktat arbetssätt lyfts i sammanhang där många parter behöver bidra till en hållbar samhällsförändring utifrån gemensamma mål – så kallade missions.

För att kunna ställa om hela system behöver vi alltså kunna testa i en kontrollerad verklighet. Projekten Gatan, systemkartläggningen av skolmaten och de eldrivna självkörande bussarna i Kista och Barkarby är fler exempel där aktörer från olika områden och sektorer deltar för att hitta riktning och mål för systemförändring.

Sverige som en global test-arena

- Jag gillar liknelsen med Sverige som en permanent världsutställning, säger Andreas. Om vi kan erbjuda ett antal modeller för test och demon med internationell lyskraft, som lockar både kompetens och kapital till Sverige som arbetsfält. Vara ett centrum för forskning och test via systemdemonstratorer. Det skulle inspirera till samarbeten där aktörer från olika länder går ihop kring en eller flera systemdemonstratorer.

Vi kanske inte har alla lösningar. Men vi kan tillhandahålla verktygen och arbetssätten i Sverige tack vare att vi har en hög tekniknivå - och inte minst en bra grund för samverkan och tillit. 

Fem dimensioner för hållbar
omställning med systemdemonstratorer

Att jobba med systemdemonstratorer är ett sätt att hitta och förstå vad som behöver förändras för att uppnå omställning. Det gör vi genom att ta hänsyn till alla aspekter som krävs för att lösa ett problem. Test med systemdemonstratorer sker i verklig miljö i människors vardag, under kontrollerade former så att vi har koll på effekterna.

Systemdemonstratorn måste utformas och genomförs med ett tydligt systemperspektiv genom att adressera samtliga fem dimensioner av systeminnovation:

  • Teknik, produkter och processer
  • Affärsmodeller och upphandling
  • Policy och regelverk
  • Beteende, kultur och värderingar
  • Infrastruktur

Med verktyget systemdemonstrator täcker vi in alla dimensioner. Den kontrollerade delen av verkligheten tillåter test utanför regelverket – ett försök som får finnas i människors vardag.

 

Frågor?

Andreas Netz

Handläggare

+46 8 473 30 86

Senast uppdaterad 14 april 2023

Statistik för sidan