Kontrakt för städers klimatomställning

Publicerad: 11 december 2020

Den 11 december signerades Klimatkontrakt 2030 av fyra svenska myndigheter, det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och nio svenska kommuner. Klimatkontraktet innebär ömsesidiga insatser för att växla upp takten i klimatomställningen med målet att städerna ska nå hållbargetsmålen i Agenda 2030.

Fotograf: Teodor Axlund

Genom Klimatkontrakt 2030, som signerades under European Viable Cities Day, åtar sig städerna att snabba på omställningen till klimatneutralitet och ökad hållbarhet. Viable Cities och myndigheterna – Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Tillväxtverket – åtar sig att stötta och underlätta städernas arbete. Målet är att städerna ska nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som följd. Klimatkontraktet är ett nytt verktyg för att åstadkomma det.  
 
De nio städerna är – Enköping, Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.  

–  Städerna har en avgörande roll för klimatomställningen och för att engagera medborgarna, näringslivet, akademi och civilsamhället. Vi ser att Klimatkontrakt 2030 bidrar till en nivå av samverkan som kan göra stor skillnad, och nu tar Sverige täten i städernas klimatomställning i Europa, säger Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova. Vinnova tillsammans de tre andra signerande myndigheterna åtar sig bland annat: 

  • att se över lagar och regler för att underlätta för kommuner att gå före i klimatomställningen  
  • att skapa en nationell plattform som underlättar för kommuner att finansiera insatser och investera i klimatomställning  
  • att stötta de kommuner som ansöker om stöd i EU:s kommande utlysning om klimatneutrala städer 2030.

Frågor?

Thomas Bergendorff

Handläggare

+46 8 473 30 07

Johanna Dahlin

Kommunikatör

+46 8 473 32 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på våra nyhetsbrev för att få nyheter om Vinnovas satsningar, information om kommande evenemang och tips om hur din organisation kan bli mer innovativ.

 

Genom att registrera dig godkänner du hur Vinnova hanterar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad 14 december 2020

Statistik för sidan