Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FunMat-II

Forskning inom högpresterande material med ytor som optimerats på nanonivå för verktyg, bränsleceller och batterier.

FunMat-II är ett materialvetenskapligt centrum där tretton olika aktörer arbetar tillsammans. Det nya centrumet är en utveckling av FunMat, som har existerat i tio år. Forskningen handlar om att utveckla nya ytbeläggningar och att hitta nya metoder för att få fram nya material. Centrumet ska också vara delaktigt i utbildningen av morgondagens ingenjörer inom materialvetenskap.

Framgångsfaktorerna kommer ur grundläggande forskning med innovativa tillämpningar i sikte genom ett frekvent utbyte av idéer mellan spjutspetsforskare från akademin och industrin. Fokus är mot tre applikationsområden, verktyg, bränsleceller och batterier, där man skapar kunskap om materials egenskaper, fysiken och kemin i syntesen, designar nya material med unika egenskaper och studerar hur de uppträder när de används.

Alla studier kombinerar teori, modellering, experiment och applikationsprovning. Den skapade kunskapen är av generell natur och därför möjlig att tillämpa på en rad olika applikationsområden.

Finansiering: 36 miljoner mellan 2017-2022

Kontakt

Projektledare: Magnus Odén, Linköpings universitet, magod@ifm.liu

Handläggare Vinnova: Glenn Gran, glenn.gran@vinnova.se

Webbplats: FunMat-II

Senast uppdaterad 5 maj 2017

Statistik för sidan