Seal of excellence – Marie Skłodowska-Curie Actions

Genom EU:s Seal of Excellence finns det möjlighet för forskare att söka finansiering för att arbeta i Sverige om du tidigare ansökt genom programmet Marie Skłodowska-Curie Actions.

Så söker du Seal of Excellence

Inom programmet Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) kan forskare söka finansiering för att arbeta i ett annat land. De forskare som sökte MSCA individuellt Fellowship 2020 och som hade en poäng på 85% eller högre men inte kunde få finansiering från EU-kommissionen har nu möjlighet att söka medel för Seal of Excellence.

Vem kan söka?

För att söka Seal of Excellence måste du:

  • tidigare ha sökt Individual Fellowship inom MSCA för att komma till Sverige
  • blivit beviljad EU-kommissionens Seal of Excellence certficate
  • finnas med på reservlistan.

Detta gäller alla forskare oavsett nationalitet.

Mer information

Mer information om Seal of Excellence finns i utlysningstexten som är på engelska.

MSCA Seal of Excellence - call 2021

Frågor?

Har du fler frågor om hur du ansöker, kontakta oss.

Erik Litborn

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 98

Senast uppdaterad 24 februari 2021

Sidansvarig: Erik Litborn

Statistik för sidan