Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Informationsmöte inför Vinnovas nya satsning för ett hållbart textilsystem

Digitalt fre 8 apr 2022 kl. 09:00-10:00

Välkomna till ett informationsmöte där vi berättar om Vinnovas satsning på systemdemonstratorer för ett hållbart textilsystem. Under 2022 kommer Vinnova finansiera genomförbarhetsstudier som ska förbereda uppbyggnaden av systemdemonstratorer. Vill du vara med?

Idag är textil- och modeindustrin en resursintensiv och förorenande bransch där miljö- och hälsopåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan. Det vill säga från råvarumaterial, genom produktion och konsumtion, till avfallshantering. Vinnova planerar en satsning där lösningar för att ställa om till ett hållbart textilssystem testas i verkligheten. Fokus ligger på att på sikt åstadkomma förändringar på systemnivå genom att utveckla systemdemonstratorer.

Vad är en systemdemonstrator?

En systemdemonstrator visar vägen för – demonstrerar – hur strategiskt utvalda lösningar tillsammans kan förändra ett system i en riktning. En systemdemonstrator visar inte bara på teknisk innovation inom olika delområden, utan också på hur exempelvis beteenden, kultur, regelverk, digitala gränssnitt samt marknader behöver förändras för att den tänkta förändringen ska kunna åstadkommas. En systemdemonstrator genomförs därför i ett verkligt sammanhang, där relevanta aktörer i hela systemet går samman för att identifiera möjligheter, hinder och vägval. Det är samspelet mellan lösningarna och verkligheten som är nyckeln.

Vi välkomnar aktörer både inom och utanför textilbranschen 

Aktörer både inom textilbranschen och utanför är varmt välkomna att delta. Vi uppmuntrar er som inte arbetar med textilsystemet idag men som har idéer för branschöverskridande insatser att delta på mötet. Nästa steg kommer att vara att mobilisera systemet kring ett antal nyckelutmaningar för att ställa om till ett hållbart textilsystem. Vinnova avser att till sommaren finansiera några genomförbarhetsprojekt för att lägga grunden för kommande systemdemonstratorer.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Alexander Alvsilver

Handläggare

+46 8 473 30 55

Anna Ottenhall

Handläggare

+46 8 473 30 71

Senast uppdaterad 29 mars 2022

Statistik för sidan