Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 25 April at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 26 April at 8am the latest.

Informationsmöte inför Vinnovas nya satsning för ett hållbart textilsystem

Digitalt Fri 8 Apr 2022 at 09:00-10:00

Välkomna till ett informationsmöte där vi berättar om Vinnovas satsning på systemdemonstratorer för ett hållbart textilsystem. Under 2022 kommer Vinnova finansiera genomförbarhetsstudier som ska förbereda uppbyggnaden av systemdemonstratorer. Vill du vara med?

Idag är textil- och modeindustrin en resursintensiv och förorenande bransch där miljö- och hälsopåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan. Det vill säga från råvarumaterial, genom produktion och konsumtion, till avfallshantering. Vinnova planerar en satsning där lösningar för att ställa om till ett hållbart textilssystem testas i verkligheten. Fokus ligger på att på sikt åstadkomma förändringar på systemnivå genom att utveckla systemdemonstratorer.

Vad är en systemdemonstrator?

En systemdemonstrator visar vägen för – demonstrerar – hur strategiskt utvalda lösningar tillsammans kan förändra ett system i en riktning. En systemdemonstrator visar inte bara på teknisk innovation inom olika delområden, utan också på hur exempelvis beteenden, kultur, regelverk, digitala gränssnitt samt marknader behöver förändras för att den tänkta förändringen ska kunna åstadkommas. En systemdemonstrator genomförs därför i ett verkligt sammanhang, där relevanta aktörer i hela systemet går samman för att identifiera möjligheter, hinder och vägval. Det är samspelet mellan lösningarna och verkligheten som är nyckeln.

Vi välkomnar aktörer både inom och utanför textilbranschen 

Aktörer både inom textilbranschen och utanför är varmt välkomna att delta. Vi uppmuntrar er som inte arbetar med textilsystemet idag men som har idéer för branschöverskridande insatser att delta på mötet. Nästa steg kommer att vara att mobilisera systemet kring ett antal nyckelutmaningar för att ställa om till ett hållbart textilsystem. Vinnova avser att till sommaren finansiera några genomförbarhetsprojekt för att lägga grunden för kommande systemdemonstratorer.

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Alexander Alvsilver

Programme Manager

+46 8 473 30 55

Anna Ottenhall

Programme Manager

+46 8 473 30 71

Last updated 29 March 2022

Page statistics