Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Etablering av program inom Impact Innovation: finansiering av programkontor

En utlysning inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation. Med det här erbjudandet vill vi etablera aktörsdrivna och långsiktiga program som ska accelerera hållbar omställning för global konkurrenskraft och samhällsnytta genom att driva systeminnovation mot ambitiösa omställningsmål, så kallade missions. Vi riktar oss till aktörer som vill driva och mobilisera mot dessa mål. (Utlysningstext reviderades 231013)

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Finansieringen i detta erbjudande avser etablering och drift av programkontor, som är den drivande och mobiliserande funktionen för ett program inom Impact Innovation.

Vem kan söka?

Aktörer som har förmåga och kapacitet att driva programmet och mobilisera mot uppsatta omställningsmål samt har ett tydligt förtroende hos de aktörer som är relevanta och nödvändiga för omställningsmålet.

Hur mycket kan ni söka?

Varje projektpart i programkontoret kan beviljas bidrag för maximalt 50 % av de stödberättigande kostnaderna. Intervallet för sökt bidrag är cirka 5 till 10 miljoner kronor per programkontor och år. Projekttiden är 5 år i en första etapp.

Se filmen från informationsmötet 6 september

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Presentation från mötet 6 september om att bilda program inom Impact Innovation

Viktiga datum

 • Ny webbplats för Impact Innovation

  ii_invite_800x250px_logos.png

  Läs mer om Sveriges innovationssatsning för 2030-talet på impactinnovation.se

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 13

  Louise Staffas

  Formas

  +46 8 775 41 12

  Jenny Köhler

  Energimyndigheten

  +16-542 06 40

  Jörgen Sjödin

  Energimyndigheten

  +16-544 21 38

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-00425

  Statistik för sidan