Välkommen till Vinnova!

Sök finansiering från oss

Stänger om 8 veckor
Stänger om 8 veckor

Normkritiska analyser av en bransch, organisation, produkt, process eller tjänst för att identifiera utmaningar och innovationspotential kopplat till jämställdhet eller jämlikhet.

Stänger om 5 dagar
Stänger om 5 dagar

Vi finansierar projekt för bättre prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar där det finns ett starkt efterfrågan hos patient och brukare.

I vår steg för steg-översikt berättar vi hur det går till att söka och få finansiering från oss.

I fokus

Just nu har vi flera lediga tjänster på Vinnova. Här kan du också läsa om hur det är att jobba på Vinnova, en av Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare.

11 jan 2018

Vinnova finansierar ett antal projekt för utveckling av innovativa digitala tjänster för produktion och konsumtion av nyhetsmedia. Här förklarar vi bakgrunden till ...

09 jan 2018

Vinnova och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har kommit överens om att fördjupa samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet.

Våra prioriterade områden

Har du vad som krävs för att vara med i arbetet att ersätta fossilbaserade produkter med biobaserade innovationer?

Så arbetar vi med den digitala revolutionen för att möjliggöra nya produktionsmetoder och affärsmodeller.

Så arbetar vi för att möta framtidens sociala och ekonomiska utmaningar i städerna.

Vinnova arbetar för ökad samverkan mellan vård, akademi, industri och intresseorganisationer - en förutsättning för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom life science. Några viktiga innovationsområden är digitalisering av vården och utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Så arbetar Vinnova för att klara klimatutmaningarna och bidra till att samhället använder transporter smartare och effektivare.

Händer hos oss

31

jan 2018

Informationsmöte om ökat IKT-samarbete med Sydkorea

01

feb 2018

Informationsmöte om samarbetsprojekt Sverige-Tyskland

14

feb 2018

Svensk-finsk nätverksdag inom IKT och digitalisering

22

feb 2018

Vinnväxt 2019 - temaseminarium om Agenda 2030 och jämställdhet