jdfhjkrghjerg

Välkommen till Vinnova!

Sök finansiering

Stänger om 6 veckor
Stänger om 6 veckor
<p><span>I Utmaningsdriven innovation finansierar vi samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.</span></p>
Stänger om 29 dagar
Stänger om 29 dagar
<p><span>Är ni ett litet, nystartat företag med en innovativ och internationellt konkurrenskraftig affärsidé? I så fall kan erbjudandet Innovativa startups – steg 1 vara något för er.</span></p>
Stänger om 2 månader
Stänger om 2 månader
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige. </span></p>
<p>Nu har vi två erbjudanden inom proteinforskning och processutveckling för biologiska läkemedel öppna fram till 15 januari. Det ena är för större projekt och det andra för mindre.</p>
Stänger om 22 dagar
Stänger om 22 dagar
<p>För kompetenscentrum där olika parter inom ett forskningsområde samverkar för att ta fram ny kunskap som ska kunna användas i näringsliv eller samhälle.</p>
Stänger om 16 månader
Stänger om 16 månader
<p>Vinnova finansierar projekt som bidrar till utvecklingen av innovativa digitala hjälpmedel, ökar människors funktionsförmåga och undanröjer hinder för delaktighet.&nbsp;Sista ansökningsdatum för bedömningstillfälle 1 är den 12 februari 2019 kl 14.00.</p>
Öppnar om 29 dagar
Öppnar om 29 dagar
<p><span>För företag, idéburna organisationer eller offentlig verksamhet som har en ny smart lösning som kan skapa positiva samhällseffekter. Vill ni utveckla och testa den i en relevant användarmiljö?</span></p>
Stänger om 2 månader
Stänger om 2 månader
<p><span>Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer via byggsätt till integrerade elektronikprodukter.</span></p>
Stänger om 2 månader
Stänger om 2 månader
<p>Vi riktar oss till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik som väsentligt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården.&nbsp;</p>
Stänger om 7 veckor
Stänger om 7 veckor
<p>Stöd till projekt som beskriver förutsättningar för och behov av standardisering som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft inom områden med ny potential för standardisering</p>
<p>I vår steg för steg-översikt berättar vi hur det går till att söka och få finansiering från oss.</p>

I fokus

<p>Utvecklingen inom artificiell intelligens har potential att leda till genomgripande förändringar i våra liv, i arbetslivet och för hela samhället. Vad krävs för att AI ska bidra till det samhälle vi önskar? Vilka kunskaper behöver vi?</p>
<p>Kan rätt utformade regler hjälpa innovationer att utvecklas? Går det snabbare att genomföra samhällsnyttiga idéer om vi kan anpassa regelverket? Det tror vi.</p>

15 nov 2018

Vinnova satsar på att etablera starka regionala innovationsmiljöer i tre regioner som ska bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Initiativen får finansie...

<p>Se våra lediga tjänster och läs om hur det är att jobba på Vinnova, en av Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare.</p>

Händer hos oss

10

jan 2019

Partnermöte mellan Sverige och Storbritannien inom regenerativ medicin

15

jan 2019

Informations- och matchmakingevent i Bryssel, ECS Brokerage Event

05

feb 2019

Svensk-finsk nätverksdag inom IKT och digitalisering

Vinnova på Facebook

< span style="display:none">hidden