Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Bokomslag Öppna data 2014
Utgiven
2014-april
Serienummer
VR 2014:04
Utgivare
Vinnova
Författare
Ola Eriksson - Generic Systems Sweden AB
ISBN
978-91-87537-15-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
62

Frågan om öppna data får allt större uppmärksamhet i Sverige. Öppna data kan förenklat sägas vara information som är tillgänglig utan inskränkningar i form av pris eller immaterialrättsliga hinder. Data kan komma från näringsliv, offentlig sektor och privata aktörer.

Genom att publicera öppna data kan statsförvaltningen uppfylla sitt uppdrag på ett mer effektivt sätt, samtidigt som andra aktörer kan förbättra sina tjänster. Det finns många användare, medborgare, utvecklare och entreprenörer som har idéer om nya tjänster och lösningar, om de får tillgång till relevant, korrekt och aktuell information.

Rapporten är en nulägesanalys av öppna data i Sverige. Syftet är att ta fram ett underlag för en bedömning av nuläget, inklusive en behovsanalys vad gäller åtgärder för att stärka utvecklingen.

Att öka aktiviteten inom öppna data är en viktig del av Vinnovas uppdrag. Vår förhoppning är att denna nulägesanalys ska vara till hjälp för beslutsfattare och andra aktörer.

Se även bilagorna med myndigheters svar på regeringsuppdrag kring öppna data:

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan