Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FFI årsrapport 2018

Samverkan för stark svensk fordonsindustri och miljöanpassade samt säkra transporter

Bokomslag FFI årsrapport 2018

FFI årsrapport 2018

Visa mer information (ankarlänk)

Utveckling inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxten. FFI är ett samverkansprogram med gemensam finansiering av forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter. Programmets mål är att bidra till nollvisionen, minskat fossilberoende samt ökad svensk konkurrenskraft på en global marknad.

I denna årsrapport har vi sammanställt uppgifter dels från 2018 men också sedan FFI startade 2009 för att få överblick av vad programmet bidrar till.

Utgiven
2019-april
Serienummer
Vi 2019:02
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
28

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan