Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ekonomisk omvandling och makrologistiska kostnader

Bokomslag Ekonomisk omvandling och makrologistiska kostnader

Ekonomisk omvandling och makrologistiska kostnader

Visa mer information (ankarlänk)

Det finns starka samband mellan tillväxt och strukturell omvandling i en ekonomi. Infasningen av nya produkter och tjänster med allt högre förädlingsvärden och utfasningen av äldre produktion med låga förädlingsvärden gör att arbetskraft och kapital används på bästa och mest effektiva sätt. Logistiken har en viktig roll i det sammanhanget. I sig själv kan logistiken vara ett konkurrensmedel som bidrar till tillväxt, samtidigt som den underlättar strukturell omvandling på längre sikt. Tillväxt och omvandling, som naturligtvis drivs av många andra krafter än enbart logistisk effektivitet, har sin tur en självständig effekt på logistikens omfattning och kostnader. Behovet av att mäta logistiska kostnader är därför stort, oberoende av vilket perspektiv man väljer.

Vinnova beslutade därför sommaren år 2006 att bevilja medel till forskning inom temat "Mått och mätmetoder". Ett av de forskningsprojekt som beviljades medel var "Logistiken i ett internationellt, nationellt och regionalekonomiskt perspektiv". Projektets första rapport "Svensk makrologistik" (Vinnova Rapport VR 2008:13) behandlade forskningens huvudtema - att etablera en mätmetod för återkommande årliga mätningar av den makrologistiska utvecklingen i Sverige. Denna andra rapport behandlar sambandet mellan strukturell omvandling och nationella logistikkostnader.

Utgiven
2009-juli
Serienummer
VR 2009:17
Utgivare
Vinnova
Författare
Karl-Johan Lundquist & Lars-Olof Olander - Lunds Universitet
ISBN
978-91-85959-71-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
52

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan