Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av svensk industri

Kartläggning av svenska styrkor och utmaningar. Utgivare: Roland Berger AB

Bokomslag Digitalisering av svensk industri

Digitalisering av svensk industri

Visa mer information (ankarlänk)

Regeringen har givit Vinnova i uppdrag att genomföra insatser för att främja en digitaliserad svensk tillverkningsindustri med syfte att stärka svensk innovations- och konkurrenskraft. Den här kartläggningen utgör första delen av uppdraget. Huvudsyftet är att redogöra för de teknikområden som är av störst vikt för digitaliseringen av den svenska tillverkningsindustrin. Kartläggningen har genomförts som en litteraturstudie med utgångspunkt från material som skapats inom Vinnovas strategiska innovationsområden och andra dokument som beskriver och analyserar området. Vinnova har i sin tur givit Roland Berger uppdraget att genomföra kartläggningen.

Digitala lösningar har länge använts flitigt av konsumenter inom bland annat e-handel, mobilt internet och sociala medier. Digitaliseringen förändrar just nu även tillverkningsindustrin i grunden, vilket är av stor betydelse för Sverige på grund av tillverkningsindustrins stora betydelse för Sveriges BNP, export och sysselsättning. Sveriges tillverkningsindustri utgörs av många olika industrisektorer. Gemensamt är att de ofta utvecklar, tillverkar och tillhandahåller avancerade produkter och tjänster som tas fram i flexibla värdekedjor. Denna karakteristik ställer höga krav på kontinuerlig innovation samt hög utvecklings- och forskningsintensitet. Det är därför viktigt för Sverige att tillverkningsindustrin lyckas väl i den digitala omställningen för att därigenom stärka industrins och Sveriges konkurrenskraft.

Utgiven
2016-januari
Serienummer
Utgivare
Roland Berger AB
Författare
Hauke Bossen och Johan Ingemansson
ISBN
978-91-983100-0-9
ISSN
Antal sidor
62

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan