Digitalisering av svensk industri

Kartläggning av svenska styrkor och utmaningar. Utgivare: Roland Berger AB

Utgiven
2016-januari
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
978-91-983100-0-9
ISSN
Antal sidor
62
Författare
Hauke Bossen och Johan Ingemansson
Pris
Utgivare
Roland Berger AB
Diarienummer
Ämne
Produktion

Regeringen har givit Vinnova i uppdrag att genomföra insatser för att främja en digitaliserad svensk tillverkningsindustri med syfte att stärka svensk innovations- och konkurrenskraft. Den här kartläggningen utgör första delen av uppdraget. Huvudsyftet är att redogöra för de teknikområden som är av störst vikt för digitaliseringen av den svenska tillverkningsindustrin. Kartläggningen har genomförts som en litteraturstudie med utgångspunkt från material som skapats inom Vinnovas strategiska innovationsområden och andra dokument som beskriver och analyserar området. Vinnova har i sin tur givit Roland Berger uppdraget att genomföra kartläggningen.

Digitala lösningar har länge använts flitigt av konsumenter inom bland annat e-handel, mobilt internet och sociala medier. Digitaliseringen förändrar just nu även tillverkningsindustrin i grunden, vilket är av stor betydelse för Sverige på grund av tillverkningsindustrins stora betydelse för Sveriges BNP, export och sysselsättning. Sveriges tillverkningsindustri utgörs av många olika industrisektorer. Gemensamt är att de ofta utvecklar, tillverkar och tillhandahåller avancerade produkter och tjänster som tas fram i flexibla värdekedjor. Denna karakteristik ställer höga krav på kontinuerlig innovation samt hög utvecklings- och forskningsintensitet. Det är därför viktigt för Sverige att tillverkningsindustrin lyckas väl i den digitala omställningen för att därigenom stärka industrins och Sveriges konkurrenskraft.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (3580 kB)

Senast uppdaterad 6 mars 2018

Statistik för sidan