Wouldwood 2

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 7 456 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2018 (vår)

Syfte och mål

Målet med WOULDWOOD är ökad export inom hållbar design och arkitektur genom utveckling och ökad användning av träbaserade material och additiva tillverkningsmetoder inom byggsektorn och fordonsindustrin. WOULDWOOD syftar till att skapa en industriell värdekedja, en integrerad design, material och produktionsenhet inkluderande en hållbar återanvändningsstrategi för avancerad additiv tillverkning av träbaserade medelstora till stora komponenter. WOULDWOOD stöder övergången till bioekonomi genom att utveckla hållbara träbaserade byggnader och fordons inredningar.

Förväntade effekter och resultat

En radikal förändring av hur vi producerar design och byggnadselement demonstreras i fas 2 och implementeras i steg 3. Vi har lagt grunden för ett nytt trans-industriellt system för digital design och tillsatsproduktion (AM) med nytt träbaserat material. Svensk design och arkitektur säljer svenskt träbaserat material världen över! Den nya designprocessen kombinerad med AM resulterar i ett nytt designspråk där användarnas behov är i fokus. Tunga transporter runt byggplatserna kommer att minska på grund av högre materialeffektivitet och minskad användning av formar.

Planerat upplägg och genomförande

WOULDWOOD möter utmaningen att modernisera träbaserad produktion och anpassa den till storskalig additiv tillverkning genom att integrera hela det industriella ekosystemet kring design-, material- och produktion med användar- och återanvändarperspektivet för bygg och transportsektorn. Det omfattar en homologisering av digitala design-, produktions och informationsverktyg, ett integrerat utvecklande av ett biobaserat materialsystem där såväl material som teknikutveckling ingår allt med tanke på att möjliggöra en effektiv återanvändning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.