Wouldwood 2

Diarienummer 2018-00420
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 7 456 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2018